Нашата адвокатска кантора ще Ви помогне да разрешите сложните правни въпроси, които могат да възникнат в семейните отношения. Независимо дали сте в брак, де факто, с или без деца, ние ще Ви помогнем да се ориентирате в ситуацията, като по-долу сме изложили правните области, които обслужваме:

 • Търговско право
 • Семейно и наследствено право
 • Наказателно право
 • Трудово право
 • Вещно право
 • IT / Интернет право

След като се разгледаме в детайли Вашия правен проблем, въпрос или казус, ние ще Ви помогнем да се запознаете с Вашите права и ще обсъдим всички възможни методи за по-нататъшни действия. Също така ще Ви насочим към получаване на отговори на следните важни въпроси:

 • Какви са Вашите възможности?
 • Ще трябва ли да се обърнете към съда и, ако е така, към кой?
 • Какви са алтернативите на съда?
 • Трябва ли да опитате да се договорите и, ако да, как?
 • Как да направите правно обвързващо споразумение, подлежащо на изпълнение?
 • Какво се случва, ако отидете в съда и нещата все още не са решени?

Свържете се с нас при необходимост от компетентна и конфиденциална правна помощ!