Адвокат Астакова е вписан адвокат в Софийска Адвокатска колегия и специализира в семейното право. Предоставяме всички свързани правни услуги по едно бракоразводно дело, включително родителски права, разделяне на придобито общо имущество по-време на брака, като също така предлагаме и правни консултации на лица преди да встъпят в брак с друго лице.

Деца и развод

В повечето случаи децата имат силна връзка с двамата родители. Виждайки техните родители в конфликти ги поставят в емоционален и психически стрес и поради предаността си те държат силно на двамата родители. В повечето случаи деца (и възрастни) да защитят себе си психически и емоционално, се опитват да възприемат конфликта като битка между добро и зло.

Проблемът с конфликти между родителите е, че децата не са в състояние да определят ясно кое е добро и лошо, защото те са еднакво емоционално обвързани с двамата родители. Това води до непреодолим конфликт в тях, който не може да се разреши толкова лесно. Също така децата започват да се страхуват какви биха могли да бъдат за тях последствията от раздялата на родителите и дали те имат вина или отношение за техните развалени взаимоотношения, което води до други също не по-малко свързани проблеми, а именно ниско самочувствие и потенциално по-ниско самоуважение.

Наблюденията ни също така показват, че децата на разделени родители имат възможност да имат пълноценни взаимоотношения с двамата родители и могат да се развиват при обстоятелства, при които и двамата родители имат позитивна перспектива и не включват децата в спора.

За да получите повече информация относно продължителността на процедурата по развод, такси, попечителство на деца или други въпроси се свържете с нас за да уговорим удобен ден и час за посещение в нашата кантора.