Правни аспекти при търговия с криптовалута

Правни аспекти на търговията с криптовалута

/
Разглеждаме правните аспекти при търговия с криптовалута в доклад от Национална научна конференция. Какво представлява криптовалутата и как работи тя?
Ликвидация на търговско дружество по искане на прокурора когато няма вписан управител

Ликвидация на търговско дружество по искане на прокурора, когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител

/
В текста се разглежда процесът на ликвидация на търговско дружество по искане на прокурора, когато липсва вписан управител.
Ликвидация на търговско дружество

Ликвидация на търговско дружество

/
Ликвидацията на търговско дружество е комплексен процес, уреждан от Търговския закон. В тази статия ще разберете повече за него и финансовите последици.
какви са последиците при смърт на собственик на капитал на фирма или дружество

Последици от смъртта на едноличния собственик на капитала

/
Едноличното дружество с ограничена отговорност (ЕООД) се прекратява при смърт на собственика на капитала, освен ако е предвидено друго в учредителния акт. Научете повече.
Обжалване на електронен фиш за превишена скорост

Обжалване на електронен фиш за превишена скорост – как и кога?

/
Електронният фиш е важен за контрол на трафика и спазването на правилата. В тази статия ще разгледаме процедурата за обжалване на електронен фиш за превишена скорост.
права в случай на незаконно уволнение

Какви са моите права в случай на незаконно уволнение?

/
В тази статия ще разгледаме темата за неправомерното уволнение и какви са правата на работниците в такива случаи. Законодателството играе важна роля в тяхната защита.
обжалване на акт

Адвокат обжалване на наказателни постановления на КАТ

/
Необходимо е да се обжалват наказателните постановления на КАТ в рамките на седем дни. Свържете се с нас за помощ и гарантиран успех в съда.
кога една отбрана се счита за неизбежна

Кога може да се приеме, че една отбрана е неизбежна?

/
Институтът на неизбежната отбрана е част от Наказателния кодекс и предоставя правото на защита на нападнатия. Трябва да има реална опасност от увреждане на правнозначими интереси.
брачният договор и неговите предимства

Брачният договор и неговите предимства

/
Открийте предимствата на брачния договор и как той позволява съпрузите да разпределят своето имущество и да уговарят размера на издръжката при развод.
адвокат при сделка с недвижим имот

Нуждаем ли се от адвокат при сделка с недвижим имот?

/
Открива се, че консултацията с адвокат може да направи процеса на покупко-продажба на недвижимо имущество по-гладък и безпроблемен. Вижте какво предлагаме.
Записване за консултация