адвокат - измама и клевета софияИзмамата и клеветата не са никак безобидни, а напротив, отнасят се към групата на закононарушенията и престъпленията. За съжаление, те са сред често срещаните проблеми на модерния свят най-вероятно поради нарастващия стремеж на човека към власт и пари, както и във връзка със загубата на морални ценности и скрупули. Днес постигането на висока позиция в обществото и бизнеса и увеличаването на богатството често се случват с помощта на нечестни, некоректни и незаконни методи. Много хора се опитват да преуспеят на чужд гръб, като по този начин погазват всякакви общочовешки ценности и закони. Два от най-популярните методи за това са измамата и клеветата, с които има немалък шанс да се сблъскаме днес и неусетно да станем техни жертви. Какво да очакваме и как да постъпим в такъв случай?

Измамата е свързана най-често с пари. Общо взето, това са действията, които човек предприема спрямо друг човек с цел нечестно и неправомерно получаване на приходи. Тези действия включват нелоялност, некоректност и заблуда към партньор, работодател, подчинен или друга личност, с която имаме взаимоотношения. Измамата може да бъде насочена към пари или ценности, които са притежание на лице или фирма, както и да бъде извършена с документация като представяне на неверни данни при подаване на заявление, декларация и т.н. В повечето случаи обаче измамата се извършва с цел придобиване на незаконно богатство чрез нечестни методи. Когато станем жертва на подобен тип мошеничество, ние можем да подадем иск срещу закононарушителя, като поискаме парично обезщетение. Но можем също да осъдим и дори да вкараме в затвора извършителя, защото измамата може да бъде и престъпление. Най-важното в случая е да ни наемете, като ние ще Ви помогнем да си възвърнете изгубените пари, да бъдете компенсирани за нанесените щети и измамникът да си получи заслуженото.

Клеветата е нарушение на закона от по-различен тип. Тя включва разпространение на невярна информация за дадено лице с цел накърняване на достойнството, опетняване на името или обвинение в нещо, което всъщност не е извършено от това лице. Това най-често се прави от чиста завист и омраза към някой, който обикновено е по-висшестоящ от нас, а ние имаме мотиви да сринем репутацията му в обществото и да спечелим от това. Клеветата също е наказуема от закона, така че, ако бъдем наклеветени, имаме право да потърсим сметка на извършителя и да изчистим името си с помощта на адвокат.

Само със съдействието на добър адвокат можете да излезете от тази деликатна ситуация с възможно най-малко нанесени щети.